X

Zaterdag 14 januari, Kampioenschap heggenvlechten, Landgoed Bonenburg, Heerde                   Kom - doe mee

 

nieuws

Kampioenschap heggenvlechten Heerde

Doe mee of kom op zaterdag 14 januari naar Heerde. Van 10-15 uur op landgoed Bonenburg. Ook activiteiten voor kinderen. Toegang gratis. Op het...
Lees verder >
Ga naar overzicht nieuwsberichten >


over heg & landschap

Heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap

De Stichting Heg & Landschap wil meer en beter onderhouden, mooiere heggen en heggenlandschappen in Nederland. We willen heggen weer een plek op het platteland geven: een duurzame plek voor heggen die belangrijke rollen vervullen. Heggen als ecologische verbindingsstroken. Heggen voor identiteit van streken met kleinschalige, besloten landschappen. Heggen als groene monumenten die verhalen over heggenleiers, landweren, kerkenpaden en omhaagde boomgaarden. Heggen die wandelaars en fietsen langs hun pad geleiden en niet te vergeten heggen die schapen en koeien in de wei houden.

Wat we doen:

Werk in het veld: het stimuleren van de aanleg van nieuwe heggen en het verbeteren van de kwaliteit van onderhoud en beheer.

Kennisuitwisseling: het verspreiden van kennis en vaardigheden over het belang van heggen, moderne toepassingsmogelijkheden en goed, aangepast beheer. Als het nodig is nieuwe kennis ontwikkelen.

Stimuleren beleid en regelgeving door leerpunten hiervoor te formuleren.

Onze stichting doet dit niet alleen, maar wil mensen en organisaties enthousiast maken, ondersteunen en betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van activiteiten.

Heg & Landschap is opgericht in 2009. Wilt u meer informatie of een actieve bijdrage leveren aan ons werk, neem contact met ons op via: info@ hegenlandschap.nl.

Louis Dolmans, voorzitter stichting Heg & Landschap

Lees meer over stichting Heg & Landschap >


Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail met onderwerp 'nieuwsbrief' naar info@hegenlandschap.nl.

De geelgors staat symbool voor de missie van Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap. De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied.

Heg & Landschap organiseert cursussen
voor beginners en gevorderden:
- heggenvlechten
- groen erfgoed
- voedselbos in de praktijk

Cursussen

Heg & Landschap organiseert een drietal cursussen: Heggenvlechten, Groen Erfgoed en Voedselbossen / Natuurlijke landbouw.

De cursussen Heggenvlechten zijn in november weer van start gegaan. Door het wegvallen van de subsidieregeling Groen & Doen is er momenteel geen lange cursus, maar zijn het allemaal eendaagse cursussen voor beginners en gevorderden. Zie pagina 'Cursussen'.

Voor de cursus Groen Erfgoed kunnen geïnteresseerden zich melden. De cursus staat momenteel niet gepland maar kan bij voldoende aanmeldingen in modules gegeven worden.

De cursus Voedselbossen is recent afgesloten. In samenwerking met de stichting Van Akker naar Bos is een nieuwe cursus opgezet. Klik hier voor meer informatie

Lees verder over onze cusussen en geef u op >

Projecten

Heg & Landschap voert boeiende projecten uit. Zo organiseren we sinds 5 jaar een groot boomplantprogramma. Jaarlijks planten we duizenden bomen en struiken en ondersteunen we boomplantdagen van scholen. Wil je meedoen, klik dan hier.

Het cultuurlandschap kan mooier gemaakt worden door meer heggen en bomen aan te planten en ze goed te beheren. Heg & Landschap maakt daarom herstel-, inrichtings- en beheerplannen voor landschappen zoals bijvoorbeeld het Maasheggengebied.

Actief betrokken zijn we ook bij het levend houden van het ambacht van heggenvlechten. We voeren daarvoor een actieplan uit met cursussen, wedstrijden, het oprichten van een vereniging en het schrijven van een handboek.

Lees verder over de door ons uitgevoerde projecten >

Tweede Van Akker naar Bos congres

Natuur wijst landbouw de weg

Vrijdag 9 december 2016
In de Theaterkerk van Bemmel

Hoofdspreker op ons tweede congres is Pablo Tittonell, van 2013 tot 2016 hoogleraar Farming Systems Ecology aan Wageningen UR, thans werkzaam bij het Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentinië. Pablo Tittonell zal ons op basis van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de huidige landbouw niet in staat is de wereld te voeden en dat ecologisch intensivering de enig mogelijke oplossing is van dit probleem. Het is dus een kwestie van noodzaak. Wij hopen op 9 december ook veel nieuwe bezoekers in ons midden te hebben, met name boeren, want zij moeten die intensivering waar gaan maken.

Ons hoofdprogramma bestaat uit vijf lezingen en een panel over de toekomt van natuurlijke landbouw, waarin ook de overheid een plek heeft. Daarnaast is er ruim gelegenheid om kennis op te doen en ervaring uit te wisselen bij tien inspiratietafels, vijf stands en drie thematische presentaties.

Download hier de flyer.

Voor meer informatie en om u in te schrijven, ga naar www.vanakkernaarbos.nl.

Lees verder >