X

Bloemen en vruchten van struiken

Een collage van de bloemen en vruchten van de struiken die we in heggen tegen kunnen komen

Vlechtrelicten

Vlechtrelicten zijn de sporen in oude struiken die laten zien dat de struik ooit is gevlochten.

Bomen en heggen, houtwallen, singels

Onderhoud en beheer

Cursussen Heg&Landschap

Internationaal

Plantons pour la plančte

Plantons pour la planète is de naam van het wereldwijde boomplantprogramma gefinancieerd door de Franse Fondation Yves Rocher. Heg&Landschap is de Nederlandse partnerorganisatie van de Fondation Yves Rocher sinds begin 2013. Hierdoor kan Heg&Landschap jaarlijks de aanplant van 50.000 boompjes mogelijk maken. Hoofddoel van het programma is het versterken van de biodiversiteit. De foto's tonen hoe deelnemers de afgelopen jaren in Nederland aan de slag waren om bomen te planten. De eerste 4 foto's tone de feestelijke opening met als hoofdgast de erepresident van de Fondation, Jacques Rocher.

Kampioenschappen heggenvlechten

Bij het heggenvlechtern hoort zo nu en dan een wedstrijdje. Kampioenschappen heggenvlechten kennen we enkel in Engeland, Wales, Schotland en Nederland. We starten in 2005 met het eerste kampioenschap, direct maar Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten getiteld. Vanaf de allereerste keer een ongekend succes. In 2005 starten we met een tweede kampioenschap, Heggenvlechten voor ons erfgoed genoemd. Het wordt elk jaar in een andere gemeente georganiseerd. Het derde kampioenschap is het Kromme Rijn kampioenschap, gehouden in de Kromme Rijnstreek. Geen streek met veel heggen maar wel met enthousiaste hegggenvlechters en anderen die het ambacht een warm hart toedragen. Bestuurslleden van Heg&Landschap bezoeken bijna elk jaar in Engeland het nationaal kampioenschap (eind oktober) en het Zuid-Engels kampioenschap (2e helft februari). Vandaar ook enkele impressies van deze kampioenschappen.

Cursussen heggenvlechten 2017-18

Kampioenschap heggenvlechten voor ons erfgoed nov. 2017, Vorden

Bezoek boomplantprogramma Ethiopië

In oktober 2016 bracht Lex Roeleveld op uitnodiging van de Fondation Yves Rocher een bezoek aan het in Ethiopië ondersteunde boomplantprogramma. Zie hier voor verslag. Hieronder enkele foto's van deze reis.

Kampioenschap heggenvlechten Kromme Rijnlandschap, 13.01.2018, Odijk