4
X

Diensten

Heg & Landschap voor een natuurrijk, renderend cultuurlandschap

De stichting Heg & Landschap zet zich in voor een mooi, rijk cultuurlandschap. In de ruim 10 jaar van haar bestaan heeft de stichting veelzijdige praktijkervaring opgedaan met aanleg en duurzaam beheer van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen. Gevoed door deze ervaringen verzorgt de stichting diverse cursussen, adviseert zij derden en begeleidt zij bij de uitvoering van werkzaamheden in het veld. De werkwijze van Heg & Landschap wordt gekenmerkt door:

 • Het verbinden van beleid & theorie met praktijk & uitvoering.
 • Het combineren van efficiënte oplossingen met maatwerk in aanleg en onderhoud.
 • Oog hebben voor cultuurhistorie, biodiversiteit en beleving van het landschap.
 • Enthousiasme overbrengen en mensen betrekken.

... voor uitwisseling, promotie én uitvoering

Heg & Landschap werkt met diverse partnerorganisaties aan de promotie van ons cultuurlandschap, aan educatie en kennisuitwisseling. De stichting onderhoudt mede daarom goede contacten met buitenlandse zusterorganisaties zoals het Engelse Hedgelink. Heg & Landschap zet haar kennis en ervaring óók in bij uitvoering van kleinere en grotere opdrachten voor particulieren, agrarische natuurverenigingen, bedrijven, terreinbeherende organisaties en gemeenten.

Heg & Landschap kan u van dienst zijn bij:

Inventarisatie-aanleg-beheer

 • Het uitvoeren van inventarisaties van landschapselementen. Digitaal, met GIS. Opname van locatie en kenmerken van elementen. Exacte uitwerking is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Te gebruiken als nulmeting voor monitoring ecologische gegevens.
 • Het opstellen van meerjarig (cyclisch) onderhouds- en beheerplan op maat voor alle landschapselementen.
 • Het opnemen van een begroting en overzicht van de kosten & baten van het plan is eveneens mogelijk. Ideaal in combinatie met inventarisatie (zie voorgaand punt).
 • Directievoering en begeleiding bij uitvoering van projecten voor inrichting, herstel en beheer. Een goede aansturing van de uitvoering is van groot belang want werk aan het landschap kent geen blauwdruk.
 • Het maken van inrichtings- en beplantingsplannen. Variërend van erf tot landgoed. Van ecologische verbindingszone tot groene verbindingen door kantoor- en industrieterreinen.
 • Herstel en onderhoud van cultuurhistorische, ecologische en landschappelijk parels zoals eeuwenoude heggen, houtwallen en bijzondere bomen.

Ontzorgen van landgoedeigenaren en terreinbeheerders

 • Voor inventarisatie en beheer van landschap is het digitale programma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) ontwikkeld. BOOM wordt als SAAS-oplossing aangeboden.
 • Met een abonnement op BOOM kunt u het onderhoudsprogramma zelf beheren of ons dit laten doen. U kunt in beide gevallen de meeste actuele gegevens altijd zelf raadplegen.

Training en begeleiding

 • Training van uw medewerkers op het terrein van aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen.
 • Begeleiding en scholing van vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties.
 • Het organiseren van groene teambuildingsdagen.

Het verkrijgen van het beste plantgoed

Verkoop en advies in de keuze van gecertificeerd, oorspronkelijk inheems (autochtoon) plantgoed voor bomen en struiken.
De stichting geeft ter promotie hiervan het boek Bomen en struiken van hier uit.

… op onze eigen wijze

Win-win situaties komen veel minder voor dan vaak voorgesteld. Onze aanpak waarin passie, kennis en ervaring samengaan, leert ons echter dat met maatwerk en het betrekken van de directe omgeving zowel de kwaliteit van uitvoering als de beheersing van kosten gebaat zijn.


Wilt u meer informatie of een actieve bijdrage leveren aan ons werk, neem contact met ons op via: info@hegenlandschap.nl.

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail met onderwerp 'nieuwsbrief' naar info@hegenlandschap.nl.