X

NLDoet, heggenvlechten in Odijk (Utr)

Op vrijdag 9 maart kunnen 15-20 liefhebbers samen met ons en 4 Engelse heggenvlechters op traditionele wijze een grote meidoornheg vlechten.

De heg staat aan de rand van Odijk, langs een weiland. Onze Engelse collega's die speciaal hiervoor naar Nederland komen zijn echte profs. Heggenvlechten was honderden jaren de techniek om het vee in de wei (of uit de akker) te houden. Boeren en hun knechten vlochten elke winter een stuk van hun heggen. Het is prachtig werk. Het is ook stevig werk met pittige doornstruiken. Zorg er voor als je mee doet dat je stevige werkkleding en stevige werkschoenen mee neemt. En neem een paar werkhandschoenen mee.

Aan het eind van de middag hebben we een 4 meter hoge meidoornheg omgetoverd tot een 1,2 meter hoge, ondoordringbare afscheiding. Als je 's morgens begint houdt je dat niet voor mogelijk!

De locatie, een oude hoeve, is in gebruik bij zorginstituut Reinaerde. Fietsen en auto's kunnen voor de boerderij geparkeerd worden. Na ontvangst lopen we ongeveer 200 meter naar de bewuste heg. We zorgen voor koffie, thee en lunch. We starten om 9 uur en ronden rond 15.30 uur af.

DOE MEE!!!!

Kromme Rijnkampioenschap heggenvlechten, Odijk 13 jan. 2018

Het Kromme Rijnkampioenschap op zaterdag 13 januari in Odijk is gewonnen door René Rijks en Mark Holtslag - Heg&Haag werkgroep Brummen (in de open klasse) en door Wilfried Berendsen - ANV 't Onderholt (in de topklasse). Later meer informatie, foto's en filmpjes over dit kampioenschap. Lees hier de volledige uitslag.

Winnaars open klasse: Mark Holtslag (l) & Rene Rijks (m). Tweede prijs open klasse: Arjan Vriend (l) en Florence Deru

Rechts wethouder Erica Spil . In het midden met Welsh pet: Louis Dolmans, vz jury

Winnaar topklasse: Wilfried Berendsen. Tweede prijs topklasse: Piet Hopman (l) en Marcel Vermeulen (m)

Praktijkdag Maasheggen

Op donderdag 7 december organiseert Heg&Landschap in samenwerking met Staatsbosbeheer de praktijkdag Maasheggen. Dit gebied moeten weer de parel van de Maasvallei worden. Dat is de ambitie uit het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei december 2016. Als de Maasheggen tot bloei komen, zal de noordelijke Maasvallei zich ruimtelijk en economisch ontwikkelen. Het gebied wordt dan nog interessanter voor recreanten en toeristen om het te bezoeken en voor bedrijven en organisaties om zich er te vestigen.

Om de Maasheggen uitbundig te laten bloeien, is goed beheer en onderhoud nodig. Dat ligt aan de basis van een mooi Maasheggengebied. Maar hoe ziet duurzaam beheer van de Maasheggen er dan uit? Het uitvoeringsprogramma gaat daar verder niet op in. Het staat wel centraal tijdens de praktijkdag Maasheggen. De praktijkdag is bedoeld voor vertgenwoordigers van de gebiedspartijen. Staatsbosbeheer heeft de betrokkenen een uitnodiging gestuurd.

Programma:

09:00 - 09:15 Ontvangst met koffie en thee

09:15 - 09:30 Welkomstwoord door Jan Fenten, gebiedsmanager Brabant-Oost, Staatsbosbeheer

09:30 - 10:15 Presentatie over bodem, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw door Hennie Olthof, Staatsbosbeheer

10:15 - 10:45 Pauze

10:45 - 11:45 Presentatie over het beheer van heggen en bomen door Lex Roeleveld, Stichting Heg&Landschap

11:45 - 12:45 Lunch

12:45 - 13:00 Toelichting veldbezoek door Robert Ceelen, Stichting Heg&Landschap

13:00 - 15:15 Veldbezoek Vortum-Mullem

15:15 - 16:00 Afsluiting met een hapje en drankje

Informatie per e-mail bij m.vandennouweland@staatsbosbeheer.nl .

Symposium Landschap van betekenis

Op donderdag 23 november organiseert Heg&Landschap met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden on Burgum (Fr.) een fantastisch symposium. Hoe kunnen we de biodiversiteit versterken, een prachtig landschap behouden en toch een vitale landbouw ontwikkelen? Lees hier meer over het symposium Landschap van betekenins - Boer blijven in een kleinschalig cultuurlandschap.

Bomen met betekenis

In het stroomgebied van de Waal is het project Bomen met betekenis van start gegaan. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de stichting Onze Waal. Honderden bomen in de Waaluiterwaarden tussen slot Loevestein en Pannerden zullen in mei, juni in kaart gebracht worden. We sporen verdwenen bomen op en gaan verhalen over bomen opschrijven die in de streek nog leven. Over bijzondere gebeurtenissen, en de betekenis die bepaalde bomen voor mensen in de streek gehad hebben en misschien nog hebben. Natuurlijk zullen er, rekening houdend met alle rivierplannen, ook nieuwe bomen geplant worden. Tegelijkertijd vindt er een studie plaats naar de wachttorens (redoutes) die er tijdens de 80-jarige oorlog langs de rivier zijn aangelegd. Verhalen zullen tot leven komen en één redoute zal ter hoogte van Bemmel in een nieuwe vormgeving weer boven de rivier uittoornen.

Visieplan Maasheggen Mook-Middelaar

In april 2017 zijn we gestart met het veldwerk voor het Visieplan Maasheggen Mook-Middelaar.

In opdracht van de gemeente Mook-Middelaar wordt er de komende maanden een visie opgesteld voor het Maasheggengebied van deze gemeente. Het is net als het Maasheggengebied rond Boxmeer een oud heggenlandschap rijk aan soorten bomen en struiken, met verspreid monumentale knotbomen en overal sporen van oud vlechtwerk. Het plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), de opdrachtnemer. Alle heggen en bomen zijn inmiddels in kaart gebracht en bij agrariers en andere betrokkenen worden de meningen over de ontwikkeling van het gebied gepeild. Half juni volgt een bewonersavond. De visie moet in de 2e helft van 2017 gereed zijn.

18 februari vlechten in Schaijk

Op zaterdag 18 februari 2017 organiseert de vereniging voor heggenvlechten een vlechtdag in Schaijk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan meedoen.

De kosten voor deze dag zijn € 15 voor niet-leden, en slechts € 5,- voor leden. Dit is inclusief een heerlijke lunch verzorgd door de eigenaar, Dirk Megens. Nadere informatie volgt na aanmelding. Aanmelding kan via: info@verenigingvoorheggenvlechten.nl o.v.v. Heggenvlechtdag 18 februari.

Kampioenschap heggenvlechten Heerde

Doe mee of kom op zaterdag 14 januari naar Heerde. Van 10-15 uur op landgoed Bonenburg. Ook activiteiten voor kinderen. Toegang gratis.

Op het prachtige landgoed Bonenburg in Heerde vindt zaterdag 14 januari het 3e kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed plaatskeer. Twintig teams vlechten elk 8 meter meidoornheg. De deelnemers komen uit alle delen van Nederland. Er doet ook een Engels team mee. Lees hier het persbericht en artikel in Stentor.

Kom tussen 10 en 15 uur kijken. De toegang is gratis, er is parkeergelegenheid vlak bij het terrein. Je kunt de heggenvlechters tot 15 uur aan het werk zien, langs de heggen lopen en een praatje maken, als ze daar tenminste tijd voor hebben. Kinderen kunnen ook aan de slag. Ze kunnen de hele dag van wilgentenen mandjes en vogels vlechten. We hebben prachtige tenten dus weer of geen weer we (behalve de heggenvlechters dan) zitten altijd droog. Ambachtlslieden zoals een mandenvlechter zijn aanwezig en info stands van diverse natuur- en landschapsorganisaties. De stichting Heg&Landschap geeft advies over inheemse beplanting en je kunt je inschrijven voor allerlei soorten planten voor bosjes, houtwallen en al dan niet eetbare heggen. Heb je belangstelling voor oud, opgeknapt heggenvlechter gereedschap zoals kapmes, bijl of sikkel, kom dan vroeg naar John French. Hij brengt uit Engeland een fraaie collectie mee, en op is op.

Kun je een beetje heggenvlechten en heb je er lol in, geef je dan hier op. Het gaat om het meedoen. Je kunt meedoen in elke denkbare stijl van vlechten: Maasheggen, met staken&binders of je eigen stijl. De beoordelingscriteria zijn voor alle deelnemers hetzelfde. De jury is ervaren. De prijzen zijn fraaiaer dan ooit. Uiterlijk vrijdag 6 januari plaatsen we de spelregels voor deelname en de jurycriteria op onze website. De ware liefhebbers kunnen 14 januari een van de eerste exemplaren van het nieuwe handboek Heggenvlechten in Nederland en Vlaanderen bemachtigen. Het eerste exemplaar wordt zaterdagmiddag rond 15.30 uur gepresenteerd aan de directeur van het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland.

En we zouden het nog vergeten, maar er zijn de hele dag heerlijke (warme) drankjes, hapjes en een lunch te krijgen op basis van producten uit de IJsselvallei. Alkohol wordt niet geschonken, we zijn tenslotte met topsport bezig.

Kom dus op 14 januari naar landgoed Bonenburg (Groeneweg) in Heerde.

Cursus heggenvlechten in het Kromme Rijngebied

Op zaterdag 7 januari organiseren we in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht een cursus heggenvlechten in het Kromme Rijngebied, provincie Utrecht. De lokatie is nog niet bekend. Je kunt je hier opgeven. Voor inlichtingen kun je terecht bij Lex Roeleveld, 06 205 22 488 , of stuur een bericht naar info@hegenlandschap.nl met als onderwerp 'cursus Kromme Rijngebied'.

Cursus en kampioenschap heggenvlechten, 10 december

Op zaterdag 10 december organiseren we in Heerde een cursus heggenvlechten. Meld je aan, en doe 14 januari mee aan het kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed, ook in Heerde.

Geef je nu op voor de cursus heggenvlechten die op 10 december georganiseerd wordt op het prachtige landgoed Bonenburg in Heerde. Deelnemers verzamelen om 9.00 uur bij de Horsthoekhoeve, Badhuisweg 2 in Heerde. Na de koffie volgt een korte inleiding over de geschiedenis en het hoe en waarom van het heggenvlechten, waarna we aan de slag gaan. Voor gereedschap wordt gezorgd. Klik hier voor uitgebreide informatie over de cursusdag. De cursusdag op 10 december is een aanloop naar het kampioenschap Heggenvlechten voor ons Erfgoed dat op zaterdag 14 januari eveneens op landgoed Bonenburg in Heerde wordt georganiseerd. Meer informatie volgt spoedig. Wil je je al vast opgeven, stuur dan een bericht naar stichting@hegenlandschap.nl o.v.v. 14 januari.

Tweede Van Akker naar Bos congres, 9 december

Hoofdspreker op ons tweede congres 'Natuur wijst landbouw de weg' is Pablo Tittonell, van 2013 tot 2016 hoogleraar Farming Systems Ecology aan Wageningen UR, thans werkzaam bij het Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentinië. Pablo Tittonell zal ons op basis van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de huidige landbouw niet in staat is de wereld te voeden en dat ecologisch intensivering de enig mogelijke oplossing is van dit probleem. Het is dus een kwestie van noodzaak. Wij hopen op 9 december ook veel nieuwe bezoekers in ons midden te hebben, met name boeren, want zij moeten die intensivering waar gaan maken.

Ons hoofdprogramma bestaat uit vijf lezingen en een panel over de toekomt van natuurlijke landbouw, waarin ook de overheid een plek heeft. Daarnaast is er ruim gelegenheid om kennis op te doen en ervaring uit te wisselen bij tien inspiratietafels, vijf stands en drie thematische presentaties.

Vrijdag 9 december 2016
In de Theaterkerk van Bemmel

Download hier de flyer.

Voor meer informatie en om u in te schrijven, ga naar www.vanakkernaarbos.nl.