X

Symposia

Op deze pagina vermelden we diverse symposia en congressen waarbij Heg&Landschap betrokken is of die we niettemin graag bij jullie onder de aandacht willen brengen.

Landschap van betekenis - Noardlike Fryske Wâlden

Landschap staat onder druk, biodiversiteit neemt af. Het laatste nieuws hierover is dat de insectenpopulaties dramatisch afnemen. Het nut van agrarisch natuurbeheer wordt sterk betwijfeld. Tijd om te laten zien hoe het ook kan. Op 23 november organiseerde Heg&Landschap daarom i.s.m. de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een symposium over hoe een vitale landbouw in balans kan zijn met een prachtige, natuurrijke leefomgeving. Lees hier het verslag van Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap.

Symposium Aanleg en beheer van heggen

Innhet najaar van 2018 organiseert Heg&Landschap in samenwerking met Staatsbosbeheer een eendaags symposium rond de aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomen. Traditionele functies en moderne toepassingen zullen aan de orde komen. Tijdens het symposium zal een nieuwe handleiding gepresenteerd worden.Later deze maand (juni) meer informatie over dit symposium.