3
X

Symposia

Het symposium Groen Erfgoed Leeft! dat Heg&Landschap in maart 2017 organiseerde, krijgt zoals afgesproken nog dit jaar een vervolg. Onder de titel Landschappen van betekenis organiseren we twee symposia: op 23 november in de Friesland (i.s.m. de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden) en op 12 december in de Maasheggen (i.s.m. Staatsbosbeheer). Kijk op de betreffende pagina's voor informatie en meld je aan.