X

Boomplantprogramma

Plant for Life

Ons Boomplantprogramma wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Fondation Yves Rocher. In het kader van haar Plant for Life -programma hebben we jaarlijks op een aantrekkelijke manier 75.000–100.000 struikjes/boompjes kunnen verdelen onder enthousiaste planters. De totale hoeveelheid plantgoed waarmee we Nederland in de periode 2013-2023 op deze manier konden verrijken komt uit op 800.000. Omgerekend is er hierdoor ruim 200 km aan nieuwe heggen bijgekomen. De Fondation wil met haar Plant for Life -programma de biodiversiteit verhogen.


Jacques Rocher wijst schoolkinderen de weg voor het planten van een heg. Bemmel, maart 2013.

Bij het toewijzen van het plantgoed hebben we de lat iets hoger gelegd. Heg & Landschap ondersteunde de afgelopen jaren vooral initiatieven die aantonen nog iets extra´s toe te voegen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van stadslandbouw, de inrichting van erven in een ecologische wijk en initiatieven voor permacultuur, agroforestry of voedselbossen. Veel paardenhouders die het paddock paradise -principe in praktijk brengen, hebben bomen en struiken geplant, imkers planten voor hun bijen; anderen vroegen bomen aan om meer vogels, insecten en kleine zoogdieren te helpen.

In dit foto-album een collage van foto's van de verschillende boomplantactiviteiten over de afgelopen jaren.

Wij publiceren jaarlijks een publieksversie van het boomplantprogramma (in het Frans). Klik hier voor de laatste versie, seizoen 2022-2023 (PDF).

We geven graag advies en zijn ook bereid een presentatie voor groepen te verzorgen over het programma, aanleg en onderhoud van landschapselementen. We hebben een drietal boeken geschreven die als handleiding en vraagbaak kunnen fungeren. Om deze te bekijken, ga naar de pagina 'Publicaties'.


Boomplantprogramma 2023-2024

Helaas kunnen er geen nieuwe bestellingen meer in behandeling worden genomen. Het beschikbare plantgoed is toegewezen. Meer ruimte hebben we helaas niet. Een schrale troost wellicht: met ingang van september 2024 (seizoen 2024-2025) kunnen we weer nieuwe aanvragen in behandeling nemen.

Plantdag.

Boomplantprogramma 2022-2023

Het boomplantprogramma van afgelopen winter (2022-2023) was een groot succes. Meer dan 120.000 stuks inheemse bomen en struiken vonden hun weg naar alle hoeken van Nederland. Ze werden gebruikt voor allerlei prachtige projecten waaronder voedselbossen, voederhagen in de melkveehouderij, ecologische wijken maar ook voor erfbeplanting en herstel van heggenlandschap. We zijn onze Franse sponsor de Fondation Yves Rocher erkentelijk voor haar financiele steun, het elfde jaar alweer. Ook komend seizoen gaan we hiermee door.

Neem een kijkje in het hoofdrapport over het afgelopen seizoen. Het is in de eerste plaats geschreven voor onze sponsor en daarom in het Frans maar de plaatjes spreken al boekdelen. Bekijk hier het rapport over 2022-2023 (PDF).

Verdeling van het plantgoed.


Boomplantprogramma 2021-2022

Download hier het hoofdrapport van het Boomplantprogramma 2021-2022 en hier de bijlage (PDF's, beide in het Frans).

Ook dit seizoen was ondanks corona een groot succes. Ruim 114.000 planten hebben hun weg gevonden naar heggen, erfbosjes, houtwallen en dergelijke. Het slagingspercentage lag heel hoog, mede door de geweldige inzet van deelnemers regionaal om het plantgoed goed en snel te verdelen en de gunstige weersomstandigheden.