X

Hazelaarhakhout

Werken met hazelaarhakhout

Hazelaarhout is prachtig om te gebruiken in en rond je erf, tuin en moestuin. Het werd eeuwenlang gekapt en gebruikt, maar zoals met al het hakhout, wilg uitgezonderd, is het uit beeld verdwenen. Te duur (arbeidsintensief ), vervangen door bamboe, geïmpregneerde houten hekken, plastic netten enz. Met het in 2020 door Heg & Landschap en de stuurgroep Kromme Rijnstreek gestarte hazelaarhakhoutproject willen we uitzoeken of we oude hakhoutbossen kunnen behouden. Behouden voor ons landschap, haar natuur en cultuurhistorie. Daarvoor moet het hout wel iets opleveren.


Honderden staken voor heggenvlechters.

Hakhout is een eeuwenoude vorm van bosbeheer. In bos dat als hakhout beheerd wordt, worden bomen (struiken) om de zoveel jaar laag bij de grond wordt afgezaagd (afgezet) om het hout vervolgens voor allerlei zaken te gebruiken. Soorten die vaak als hakhout beheerd werden zijn onder andere es, eik en wilg maar ook hazelaar. Elke keer dat het hout bij de stronk wordt afgezaagd loopt de stronk weer uit met niet één maar meerdere scheuten (telgen genoemd). De stronk, meestal hakhoutstoof genoemd, wordt zo steeds groter. In een hakhoutperceel zie je letterlijk door de bomen (telgen) het bos niet meer. Afhankelijk van het gebruik van de telgen, laat een gebruiker het hakhout meer of minder lang doorgroeien.


Deelnemers cursus werken met hazelaarhakhout.

Heg & Landschap organiseert regelmatig cursussen en demonstraties m.b.t. het werken met hazelaarhakhout.

Bekijk meer foto's over het werken met hazelaarhakhout in het foto-album.

Lees meer over hazelaarhakhout in onze brochure: