X

Over heggen en vlechten

Lees hieronder over:


Het belang van heggen

Ons doel is uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap. Daarom werken we actief aan meer en beter onderhouden, mooiere heggen en heggenlandschappen in Nederland. Zowel in de praktijk van het vlechten en landschapsbeheer als door ontwikkeling en verspreiding van kennis.


Heggenlandschap in Zuid-Limburg.

De heg:

  • draagt bij aan de biodiversiteit en functioneert als ecologische verbindingsstrook;
  • geeft identiteit aan streken met kleinschalige, besloten landschappen;
  • is een groen monument waaraan verhalen zijn verbonden over heggenleiers, landweren, kerkenpaden en omhaagde boomgaarden;
  • leidt wandelaars en fietsen langs hun pad;
  • zorgt ervoor dat schapen en koeien in de wei blijven.

De rijkdom aan biodiversiteit rondom een heg is prachtig weergegeven in een tekening van Jeroen Helmer, klik hier of op de afbeelding om deze in grote versie te zien.

Heggen bevatten vaak een rijkdom aan bloemen en vruchten, zoals in dit foto-album te zien is.

Soms vind je in het landschap zgn. vlechtrelicten, die laten zien dat die struik of houtopslag ooit gevlochten is. Bekijk deze in dit foto-album.

Heggenvlechten is sinds maart 2015 erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Heg & Landschap organiseert cursussen en kampioenschappen, voert projecten voor aanleg en beheer van heggen uit. Ook vinden wij de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en vakmanschap heel belangrijk. Daarom organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen en symposia en onderhouden we internationale contacten. We geven een digitale nieuwsbrief uit en verzorgen regelmatig publicaties.


Cursussen

Heg & Landschap organiseert cursussen op het gebied van heggenvlechten en werken met hazelaarhakhout. Meest eendaagse cursussen, zowel voor hen die nog nooit met het bijltje gehakt hebben, als voor de (enigszins) ervaren vlechters. Voor de cracks organiseren we masterclasses. Hiervoor schakelen we zowel Nederlandse als soms Engelse, Welsh en Ierse heggenvlechters als docent in.

Voor meer informatie over de cursussen druk op onderstaande knop.

cursussen


Gilde en Netwerk van heggenvlechters

Heggenvlechter gezocht?

Zoek je een professionele heggenvlechter om je heg te vlechten (of om te horen of de heg er klaar voor is), dan kun je terecht bij een van de leden van het Gilde van heggenvlechters die dergelijke opdrachten uitvoeren:

Het Gilde van Heggenvlechters is in maart 2011 opgericht. Het doel van het gilde is de kennis en vaardigheden van het heggenvlechten in Nederland te verbeteren. De 'Proeve van bekwaamheid' van de leden van het eerste uur werd afgenomen door een viertal van de beste Engelse heggenvlechters. Voor meer informatie over het gilde kun je terecht bij Martijn Schippers, martijnschippers@outlook.com. Op initiatief van het gilde is de Vereniging van heggenvlechters opgericht, tegenwoordig netwerk van Heggenvlechters genaamd.


Kampioenschappen

Heg & Landschap organiseert of is betrokken bij diverse jaarlijks te houden kampioenschappen, zoals Heggenvlechten voor ons erfgoed en het NK Maasheggenvlechten. Nederlandse vlechters hebben al vaak en met succes deelgenomen aan kampioenschappen in Engeland, onder auspiciën van Heg & Landschap.

Voor meer informatie over kampioenschappen druk op onderstaande knop.

kampioenschappen


Symposia

Door Heg & Landschap zijn de afgelopen 20 jaar diverse symposia georganiseerd, waaronder met internationale deelnemers. Zoals in 2013 in Bemmel Hands-on-hedges practice meets policy International field symposium on hedgerows. En in 2020 in Boxmeer het International hedgelaying event. In 2019 organiseerden we samen met Staatsbosbeheer Rijke heggenlandschappen, symposium over toekomstgericht herstel in Klooster St. Agatha, Cuijk. In november 2017 organiseerden we samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het symposium Landschap van betekenis boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap. Op 31 augustus 2023 organiseerden we een symposium ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum getiteld Natuurlijk verbonden.

Voor meer informatie over de symposia druk op onderstaande knop.

symposia


Publicaties

Behalve een digitale nieuwsbrief produceren we ook regelmatig digitale en gedrukte publicaties. Rijk heggenlandschap, handleiding toekomstgericht herstel en Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen, achtergronden en handleiding zijn al meerdere keren herdrukt. Bomen en struiken van hier is een fraai geïllustreerd boek over inheemse bomen en struiken. Jaarlijks brengen we in digitale vorm de publieksversie uit van het verslag van ons Boomplantprogramma in het kader van Plant for Life.

Druk op onderstaande knop en bekijk al onze publicaties.

publicaties


Projecten

We voeren inventarisaties van landschapselementen uit, stellen onderhouds- en beheersplannen op. We kunnen daarvoor de directievoering, begeleiding en uitvoering op ons nemen. Heg & Landschap maakt inrichtings- en beplantingsplannen. Variërend van erf tot landgoed. Van ecologische verbindingszone tot groene verbindingen door kantoor- en industrieterreinen. We ontzorgen landgoedeigenaren en terreinbeheerders, trainen medewerkers en vrijwilligers. We geven advies in de keuze van en leveren gecertificeerd, oorspronkelijk inheems (autochtoon) plantgoed voor bomen en struiken.

Voor meer informatie over door ons uitgevoerdfe projecten druk op onderstaande knop.

projecten


Internationale contacten

Internationale contacten zijn vanaf het begin voor ons een bron van kennis en inspiratie geweest. In de loop der jaren bouwden we vriendschappelijke banden op met Engelse, Ierse, Franse, Belgische en meer recentelijk Duitse heggenvlechters en hun organisaties. De afgelopen jaren hebben we diverse malen buitenlandse collega’s bezocht en aan demonstratiedagen in Duitsland, België en Frankrijk deelgenomen. Deelname aan wedstrijden beperkt zich tot Engeland omdat op Nederland na, de andere landen nog geen wedstrijden organiseren. Aan het Zuid-Engels kampioenschap nemen al jaren enkele Nederlandse vlechters deel. Net als bij het nationaal Engels kampioenschap, kortweg the Nationals genoemd) zijn Nederlanders de enige buitenlandse deelnemers. Op hun beurt geven Engelse maar ook Ierse, Franse, Belgische en Duitse heggenvlechters traditiegetrouw op de tweede zondag van maart demonstraties heggenvlechten tijdens het NK Maasheggenvlechten.

Voor meer informatie over onze internatinale contacten druk op onderstaande knop.

internationaal