X

Projecten

Heg & Landschap voert projecten uit m.b.t.

 • inventarisatie, aanleg en beheer van landschapselementen;
 • het ontzorgen van landgoedeigenaren en terreinbeheerdeer;
 • het geven van trainingen en
 • het leveren van plantgoed.

Inventarisatie-aanleg-beheer

 • Het uitvoeren van inventarisaties van landschapselementen. Digitaal, met GIS. Opname van locatie en kenmerken van elementen. Exacte uitwerking is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Te gebruiken als nulmeting voor monitoring ecologische gegevens.
 • Het opstellen van meerjarig (cyclisch) onderhouds- en beheerplan op maat voor alle landschapselementen.
 • Het opnemen van een begroting en overzicht van de kosten & baten van het plan is eveneens mogelijk. Ideaal in combinatie met inventarisatie (zie voorgaand punt).
 • Directievoering en begeleiding bij uitvoering van projecten voor inrichting, herstel en beheer. Een goede aansturing van de uitvoering is van groot belang want werk aan het landschap kent geen blauwdruk.
 • Het maken van inrichtings- en beplantingsplannen. Variërend van erf tot landgoed. Van ecologische verbindingszone tot groene verbindingen door kantoor- en industrieterreinen.Herstel en onderhoud van cultuurhistorische, ecologische en landschappelijk parels zoals eeuwenoude heggen, houtwallen en bijzondere bomen.

Ontzorgen van landgoedeigenaren en terreinbeheerders

Voor inventarisatie en beheer van landschap is het digitale programma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) ontwikkeld. BOOM wordt als SAAS-oplossing aangeboden. Met een abonnement op BOOM kunt u het onderhoudsprogramma zelf beheren of ons dit laten doen. U kunt in beide gevallen de meeste actuele gegevens altijd zelf raadplegen.

Training en begeleiding

 • Training van uw medewerkers op het terrein van aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. en groen erfgoed.
 • Cursussen heggenvlechten.
 • Begeleiding en scholing van vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties.
 • Het organiseren van groene teambuildingsdagen.

Het verkrijgen van het beste plantgoed

Verkoop en advies in de keuze van gecertificeerd, oorspronkelijk inheems (autochtoon) plantgoed voor bomen en struiken.

Hieronder vind je enkele van de door Heg & Landschap recent uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde projecten.


Inventarisatie heggen Gennep-Bergen (2019)

Voor de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) zijn in het voorjaar van 2019 de Maasheggen en bijbehorende bomen in de gemeenten Gennep en Bergen geïnventariseerd. Voor alle heggen en bomen zijn tevens onderhoudsmaatregelen vastgesteld. In totaal zijn ruim 60 km aan heggen en bijna 800 bomen in kaart gebracht.

Lees verder


Visieplan Maasheggen Mook en Middelaar (2017)

Voor de gemeente Mook-Middelaar stelden de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en Heg & Landschap een visie op voor de ontwikkeling van het Maasheggengebied. In mei 2017 hebben we alle heggen en bomen in het veld digitaal in kaart gebracht.

Lees verder