X

Hieronder vind je enkele van de door Heg&Landschap recent uitgevoerde, of nog in uitvoering zijnde projecten. De lijst zal de komende tijd aangevuld worden.

Boomplantprogramma - Plant for the planet

In de winter 2018-19 heeft onze stichting  ruim 30.000 inheemse boompjes en struikjes beschikbaar gesteld. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in Nederland versterken. Voor het 6e jaar maakte de Franse Fondation Yves Rocher het mogelijk dat we zo een groot aantal projecten voor voedselbossen, ecologische tuinen, boomplantdagen en landschapsherstel konden ondersteunen. In totaal zijn er de afgelopen 6 jaar ruim 250.000 inheemse bomen en struiken via ons boomplantprogramma geplant.

Lees verder

Visieplan Maasheggen Mook en Middelaar

Voor de gemeente Mook-Middelaar stellen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Heg&Landschap een visie op voor de ontwikkeling van het Maasheggengebied. In mei 2017 hebben we alle heggen en bomen in het veld digitaal in kaart gebracht. Niet enkel hun ligging maar ook hun kenmerken en de staat van onderhoud.

Lees verder

Symposium Groen erfgoed Leeft!

In maart 2017 organiseerde Heg&Landschap een symposium over groen erfgoed. Groen erfgoed zoals oude bomen, heggen, houtwallen, is schaars en goed beheer is voor hun behoud daarom zo belangrijk. In het door Heg&Landschap georganiseerde symposium Groen erfgoed Leeft! stond behoud van groen erfgoed centraal.

Lees verder

Heggenvlechten - handleiding, cursussen, kampioenschappen, ...

Heg&Landschap organiseert diverse activiteiten m.b.t. heggenvlechten. Daaronder lezingen en demonstraties, cursussen, bedrijfsuitjes, kampioenschappen, internationale uitwisselingen en uitvoering van het erfgoed zorgplan heggenvlechten. Met Vlaamse collega's schreven we de handleiding Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder