X

Symposia

Momenteel staat er geen syposium gepland. We hebben eind augustus 2023 ons 20 jarig jubileum gevierd. Het was een soort minisymposium. Wil je dit nakijken klik hier dan voor een verslag in onze nieuwsbrief.

Internationale bijeenkomst over heggenvlechten - 6-8 maart 2020 in Boxmeer

Van vrijdag 6 tot zondag 8 maart 2020 kwamen in Boxmeer heggenvlechters uit Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Ierland en Nederland bijeen. Doel was om met elkaar kennis te maken, te horen van successen en knelpunten en te bespreken hoe we elkaar kunnen versterken. Op zondagvond het NK-Maasheggenvlechten plaats en werd er door alle buitenlandse heggenvlechters gevlochten. Bekijk hier het programma van deze bijeenkomst.

Een geslaagde bijeenkomst met 3 deelnemers uit Belgie, 3 uit Ierland, & uit zowel Engeland en Duitsland, 12 uit Frankrijk en 25 uit Nederland, inclusief organisatie. Het was een mooie mix van veldbezoeken (Maasheggen en Doornik Natuurakkers in Bemmel), plenaire presentaties en discussies en discussie in groepen. Voor velen toch bijzonder de vertegenwoordiging uit Duitsland en het grote aantal, jonge Fransen. Niet eerder waren vertegenwoordigers uit zoveel landen bijeengekomen rond het thema heggenvlechten. De presentaties en discussies gingen niet enkel over het vlechten van heggen maar ook over de aanleg en het beheer van heggen en het beleid t.a.v. dit landschapselement. Op zondag werd de weg waarlangs de buitenlandse vlechters hun specialiteit lieten zien, omgedoopt in Laan van Europa.

Op zaterdag, de slotdag van het eigenlijke symposium, werd in aanwezigheid van de burgemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest, de Declaratie van Boxmeer ondertekend. Iedere vertegenwoordiging zou daarnaast een plan met korte en middelange termijn doelen opstellen. Afgesproken werd om in 2021 in Engeland en in 2022 in Duistalnd bijeen te komen.

Ondertekening van de declaratie met onder vlnr: Burgemeester Karel van Soest en Louis Dolmans (Ned.), boven vlnr: Ulrich Pieper (Du.), Etienne Monclus (Fr.), Nigel Adams (VK), Valentijn de Cock (Be.) en Mark McDowell (Rep. Ir.)

Internationale bijeenkomst heggenvlechten, 7-9 maart 2019, Frankrijk

Op uitnodiging van 2 Franse organisaties - de Mission Bocage en Bocage Pays Branché - zijn Louis Dolmans en ik van donderdag 7- vrijdag 9 maart in Le Nay-Le Pin, Frankrijk geweest om de tweede Franse internationale bijeenkomst over heggenvlechten bij te wonen. Het gehucht Le Nay ligt in het departement Deux-Sèvres, 65 km ten zuiden van Angers (dat aan de Loire ligt) en circa 900 km van huis. Het ligt in een van de Franse veehouderijgebieden (= veel grasland). Een netwerk aan heggen dooradert de weilanden en soms ook grote velden. Opvallend voor ons: veel bomen, nog heel veel oude knotbomen, vooral eiken. De meeste heggen, hoog en laag, staan er niet geweldig bij. Het lijkt eerder teruggang dan opbouw.

De eerste internationale bijeenkomst voor heggenvlechters in Frankrijk was 2 jaar geleden in Frans Vlaanderen vlak bij de grens met België. Ook daar waren we aanwezig. Deze bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met België ( Dirk Cuvelier) en vormde in zekere zin een vervolg op onze internationale conferentie in Bemmel (2013), die echter veel breder van opzet was. Lees hier ons verslag van deze prachtige bijeenkomst.

Foto: deelnemers internationale bijeenkomst heggenvlechters maart 2019, Bressuires, Frankrijk

Landschap van betekenis - Noardlike Fryske W‚lden, Burgum 23 november 2017

Landschap staat onder druk, biodiversiteit neemt af. Het laatste nieuws hierover is dat de insectenpopulaties dramatisch afnemen. Het nut van agrarisch natuurbeheer wordt sterk betwijfeld. Tijd om te laten zien hoe het ook kan. Op 23 november 2017 organiseerde Heg&Landschap daarom i.s.m. de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een symposium over hoe een vitale landbouw in balans kan zijn met een prachtige, natuurrijke leefomgeving. Lees hier het verslag van Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap.

Symposium Rijke heggenlandschappen, Sint Agatha 12 april 2019

In het klooster van Sint-Agatha, gelegen in het Maasheggengebied, organiseerde Heg&Landschap op 12 april 2019 met Staatsbosbeheer het symposium Rijke heggenlandschappen. Ruim 70 deelnemers uit allerlei sectoren en delen van het land hebben een dag lang over de noodzakelijke aanleg en goed onderhoud van heggen en bomen gesproken. Lees verder

Tijdens een lange wandeling door het Maasheggengebied was het genieten van het heggenlandschap en bekijken hoe het beheer er vorm krijgt. Tijdens de veldwandeling was goed te zien dit in het Maasheggengebied meer en meer wordt toegepast. Robuuste heggen, veel nieuwe aanplant, zorgvuldige omgang met bomen en een meerjarig heggenplan als basis voor het onderhoud. Klimaat en biodiversiteit maken planten van meer bomen en struiken een must. Heggen kunnen hierin belangrijke rol spelen, ook in de landbouw.

Naast onderhoud en aanleg is tijdens het symposium gesproken over de succesfactoren voor gebiedssamenwerking en de noodzaak om landschapsbeheer een plek in het onderwijs te geven. Lees hier het symposiumverslag. Aan het slot van het symposium werd een nieuw boek van onze stichting gepresenteerd: Rijke heggenlandschappen. Voorzitter Louis Dolmans overhandigde het eerste exemplaar aan de buregemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest.

/hegenlandschap/_sitefiles/file/nlversie-internationaal-heggenvlechten-2020_inschrijvingsformulier.pdf