X

Internationale contacten

foto boven: v.r.n.l. Louis Dolmans, Maja Kooistra en Wilfried Berendsen op bezoek in Engeland.

Kijk in dit foto-album voor een beeld van onze internationale contacten door de jaren heen.

Bijzondere hegvormen in het Verenigd Koninkrijk

Met enige regelmaat ontvangen we foto’s of komen we berichten van collega’s tegen van intrigerende structuren, vergroeiingen in heggen. Onze Engelse collega-vlechter Nigel Adams maakte tijdens een trainingsdag foto’s van oude vlechtsporen in een vervallen heg in Shropshire, tussen Birmingham en Wales. Bekijk deze hier (PDF).


Een es. Essen, eiken, beuken en haagbeuken vormen vaak massieve vlechtsporen.

Green Ethiopia, internationale uitwisseling

In oktober 2016 bracht Lex Roeleveld, coördinator van ons boomplantprogramma, op uitnodiging van de Fondation Yves Rocher, een bezoek aan Ethiopië. Doel was een uitwisseling van ervaringen, tevens een soort informele evaluatie, van het door de Fondation al vele jaren ondersteunde boomplantprogramma van de organisatie Green Ethiopia. Het werd een indrukwekkende reis door Tigray, de meest noordelijke provincie, grenzend aan Erithrea. Onze inspanningen om bomen te planten, verbleken de inspanningen die Ethiopische dorpelingen plegen om de ernstig geërodeerde gronden te herstellen en de biodiversiteit te versterken. Alle lof voor boeren, overheidsfunctionarissen en Green Ethiopia voor hun werk in dit deel van Ethiopië. Klik hier voor een blik in het eindrapport. In dit foto-album zijn meer foto's van deze reis opgenomen.