X

Netwerk van Heggenvlechters*

* voor de inhoud van deze pagina is het netwerk van Heggenvlechters verantwoordelijk.

Op deze pagina lees je over:

 • ons netwerk, het belang van heggen(vlechten) en onze missie;
 • wat we doen, waar je kan (leren) heggenvlechten, veiligheid en vakkennis;

Korte verslagen en foto-impressies van onze activiteiten vind je op de pagina 'activiteiten'.

Je kunt contact met ons opnemen en je aanmelden voor het netwerk via het formulier onderaan deze pagina.

Ons netwerk

Aan het netwerk van Heggenvlechters kan iedereen meedoen die het heggenvlechten actief beoefent en wil bijdragen aan de organisatie van evenementen of de verspreiding van kennis. Het netwerk is het vervolg op de Vereniging voor heggenvlechten, destijds opgericht door het Gilde van heggenvlechters.

Het netwerk is een initiatief van heggenvlechters die graag kennis ervaring met elkaar willen delen. Het netwerk kent geen vaste organisatievorm, behalve dat het een vrij toegankelijk netwerk is. Het vormt een platform waarin de leden elkaar ontmoeten, met elkaar communiceren en initiatieven ontwikkelen die ze delen met de rest. Er is geen contributie of wat dan ook verschuldigd en iedereen is voor zich zelf verantwoordelijk. Natuurlijk letten we op elkaar als het bijvoorbeeld gaat om veiligheid en gezondheid of delen we dingen met elkaar, zoals gereedschap. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een verzekering en kosten. Bij activiteiten worden de kosten gedeeld door de deelnemers.


Heggenvlechten zit in de lift

Het eeuwenoude ambacht heggenvlechten wint de laatste jaren sterk aan populariteit. In 2015 is het ambacht officieel erkend als cultureel, immaterieel erfgoed. Steeds meer mensen melden zich voor cursussen, de kampioenschappen worden druk bezocht en in de media krijgt het opvallend veel aandacht. Het heggenvlechten zit duidelijk in de lift. Er is groeiende behoefte onder ex-cursisten, liefhebbers van het ambacht, van heggen en heggenlandschappen om informatie te ontvangen, uit te wisselen en een bijdrage te leveren aan het versterken van onze heggen.


Het belang van heggenvlechten

Het heggenvlechten is naar ons idee een krachtig middel om het aanplanten en beter beheren van heggen in Nederland te bevorderen. Het heggenvlechten is een ambacht dat tot de verbeelding spreekt, waardoor steeds meer mensen het willen beoefenen. Dit komt ten goede aan de kwaliteiten van onze heggen en vergroot bovendien de bekendheid van deze fraaie én belangrijke landschapselementen. Tegen deze achtergrond zetten wij ons ervoor in, dat er een breed kader aan goed opgeleide, ervaren heggenvlechters ontstaat. Heggenvlechters die kennis hebben van heggen, hun ecologie en van uiteenlopende vlechttechnieken. Zij verstaan hun vak en weten mensen enthousiast te maken. Een vereniging voor heggenvlechten kan deze idealen helpen realiseren.


Netwerk met een missie

Het is onze missie om het heggenvlechten bij een breed publiek bekend te maken. Daarmee willen we ook een bijdrage leveren aan uitbreiding en beter beheer van onze landelijke heggen. Het heggenvlechten beschouwen we daarom niet enkel als een eeuwen oud ambacht, maar ook als een innovatieve beheermaatregel voor modern landschapsbeheer. Het Nederlandse landschap is ons werkterrein. Tot het brede publiek waarop we ons richten behoren eigenaren en beheerders, recreanten en bewoners, ambachtslieden en vrijwilligers, maar ook bestuurders en uitvoerders. We zijn er van overtuigd dat het ambacht niet alleen de beoefenaars veel te bieden heeft maar ook de biodiversiteit en het landschap zal verrijken.

Wat we doen

Onze kernactiviteiten met betrekking tot heggen en heggenvlechten zijn:

 • kennis vergaren en delen
 • evenementen organiseren en initiatieven daartoe ondersteunen
 • opleiden van heggenvlechters in gildeverband
 • onderzoek naar heggenvlechten bevorderen
 • bevorderen duurzaam beheer van heggen
 • stimuleren aanleg van nieuwe heggen

Korte verslagen en foto-impressies van onze activiteiten vindt je op de pagina 'activiteiten'.

Er zijn nog vele handen en ideeën nodig. Sluit je daarom bij ons aan en geef ons door hoe je denkt bij te kunnen dragen aan meer heggen en heggenvlechten. Ga daarvoor naar het inschrijformulier onderaan deze pagina.


Tijdens een vlechtdag.

Waar kan je (leren) heggenvlechten?

Ons netwerk organiseert in het vlechtseizoen meestal 2 heggenvlechtdagen, waarvoor de leden een uitnodiging per mail ontvangen. Ook niet-leden kunnen deelnemen, na aanmelding en tegen een geringe vergoeding. De vlechtdagen worden ook vermeld in de agenda op deze website (van Heg & Landschap).

Naast individuele heggenvlechters zijn er diverse vlechtbrigades in het land actief:

Heggenvlechtbrigade SLN van Stichting Lingewaard Natuurlijk
Bemmel
Coördinator: Hans van Berlo
heggen@lingewaardnatuurlijk.nl
06 473 91 233

Heggenvlechtbrigade Overijssel i.s.m. Landschap Overijssel
IJhorst
Coördinator: Kristianne van der Put
kristiannevdput@gmail.com
06 508 71 967
Nadere info over cursussen op de website. Iedereen die ooit ergens een heggenvlechtcursus heeft gedaan kan als vrijwillig brigadelid meevlechten. Wil je op de mailinglijst? Stuur Kristianne dan een bericht. We vlechten 2 zaterdagen per werkseizoen.

Behoud Groen Erfgoed Harmelen
Harmelen, Putkop
Coördinator: Martijn Schippers
martijnschippers@outlook.com
06 295 47 233

Werkgroep Brummen e.o. van Stichting Heg en Haag
Brummen
Coördinator: René Rijks
hegenhaag@gmail.com
06 230 09 568
Nadere info op de website van de werkgroep.

Stichting Heg & Landschap
Coördinator:
Lex Roeleveld
Contact via het formulier op de pagina 'contact'.
06 205 22 488
Nadere informatie over cursussen en kampioenschappen op deze website.Cursus heggenvlechten.


Veilig werken

Zorg dat je te allen tijde veilig werkt en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Iedere heggenvlechter is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid én medeverantwoordelijk voor de veiligheid van anderen op de locatie van heggenvlechten. Bij het heggenvlechten zijn de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht:

 • stevige schoenen
 • handschoenen
 • stevige broek en werkkleding
 • oogbescherming

We raden je aan om de fraaie website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland eens te raadplegen, waar uitgebreide informatie is te vinden over veiligheid en de vele aspecten die daarbij een rol kunnen spelen o.a. op de pagina's 'gereedschap' en 'gezond en veilig werken'.


Houd je kennis op peil

Op het internet is enorm veel informatie te vinden over heggen en heggenvlechten. Zorg dat je je kennis op peil houdt en deel zoveel mogelijk je eigen ervaringen.

Een paar websites waar veel is te vinden:
Stichting Heg & Landschap
Vlechtwerk – Advisering, inrichting en beheer landschap
Bureau Heggen voor cultuurlandschap
Jef Gielen Landschapsbeheer
NK Maasheggenvlechten
National Hedgelaying Society (NHLS)

Interessante reportages/artikelen:
Omroep Gelderland / nieuws – Sjoerd Aertssen & Jef Gielen: “Weg met prikkeldraad, leve de vlechtheg”
Naturetoday: Maasheggen als Mens en Biosfeergebied (UNESCO)
VRT-nieuwsbericht: 4.000 bijkomende kilometer aan heggen in Wallonië: “Voor dieren is dit een soort snelweg”
TV-reportage over heggen in Duitsland met Georg Mueller in de hoofdrol
Presentatie Ecologie van de heg door Wim Vanweersch op 11 november 2018

Informatie over bacterievuur in meidoornhagen:
https://edepot.wur.nl/409605

Enkele Facebookpagina's:
European Hedgerow Group
National Hedgelaying Society (NHLS)
Billhook junkies

Een onmisbare bron van kennis zijn de twee handleidingen die zijn uitgegeven door de stichting Heg & Landschap: Rijk heggenlandschap, handleiding toekomstgericht herstel en Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen, Achtergronden en handleiding. Zie voor meer informatie de pagina 'publicaties' op deze website.

Communicatie en contact

Onderlinge communicatie tussen de netwerkdeelnemers verloopt via de WhatsApp-groep: Heggenvlecht-activiteiten. Je kan je voor het netwerk aanmelden via onderstaand formulier. De groepsbeheerder zal je dan ook desgewenst toevoegen aan de WhatsApp-groep.

Ik geef me op als lid van het Netwerk van heggenvlechters


Ik ben:

Ik wil deelnemen aan de WhatsAppgroep Heggenvlecht-activiteiten: