X

Praktijkdag Maasheggen

Op donderdag 7 december organiseert Heg&Landschap in samenwerking met Staatsbosbeheer de praktijkdag Maasheggen. Dit gebied moeten weer de parel van de Maasvallei worden. Dat is de ambitie uit het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei december 2016. Als de Maasheggen tot bloei komen, zal de noordelijke Maasvallei zich ruimtelijk en economisch ontwikkelen. Het gebied wordt dan nog interessanter voor recreanten en toeristen om het te bezoeken en voor bedrijven en organisaties om zich er te vestigen.

Om de Maasheggen uitbundig te laten bloeien, is goed beheer en onderhoud nodig. Dat ligt aan de basis van een mooi Maasheggengebied. Maar hoe ziet duurzaam beheer van de Maasheggen er dan uit? Het uitvoeringsprogramma gaat daar verder niet op in. Het staat wel centraal tijdens de praktijkdag Maasheggen. De praktijkdag is bedoeld voor vertgenwoordigers van de gebiedspartijen. Staatsbosbeheer heeft de betrokkenen een uitnodiging gestuurd.

Programma:

09:00 - 09:15 Ontvangst met koffie en thee

09:15 - 09:30 Welkomstwoord door Jan Fenten, gebiedsmanager Brabant-Oost, Staatsbosbeheer

09:30 - 10:15 Presentatie over bodem, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw door Hennie Olthof, Staatsbosbeheer

10:15 - 10:45 Pauze

10:45 - 11:45 Presentatie over het beheer van heggen en bomen door Lex Roeleveld, Stichting Heg&Landschap

11:45 - 12:45 Lunch

12:45 - 13:00 Toelichting veldbezoek door Robert Ceelen, Stichting Heg&Landschap

13:00 - 15:15 Veldbezoek Vortum-Mullem

15:15 - 16:00 Afsluiting met een hapje en drankje

Informatie per e-mail bij m.vandennouweland@staatsbosbeheer.nl .