X

Visieplan Maasheggen Mook-Middelaar

In april 2017 zijn we gestart met het veldwerk voor het Visieplan Maasheggen Mook-Middelaar.

In opdracht van de gemeente Mook-Middelaar wordt er de komende maanden een visie opgesteld voor het Maasheggengebied van deze gemeente. Het is net als het Maasheggengebied rond Boxmeer een oud heggenlandschap rijk aan soorten bomen en struiken, met verspreid monumentale knotbomen en overal sporen van oud vlechtwerk. Het plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), de opdrachtnemer. Alle heggen en bomen zijn inmiddels in kaart gebracht en bij agrariers en andere betrokkenen worden de meningen over de ontwikkeling van het gebied gepeild. Half juni volgt een bewonersavond. De visie moet in de 2e helft van 2017 gereed zijn.