X

Heg & Landschap kan u van dienst zijn bij:

Inventarisatie-aanleg-beheer

 • Het uitvoeren van inventarisaties van landschapselementen. Digitaal, met GIS. Opname van locatie en kenmerken van elementen. Exacte uitwerking is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Te gebruiken als nulmeting voor monitoring ecologische gegevens.
 • Het opstellen van meerjarig (cyclisch) onderhouds- en beheerplan op maat voor alle landschapselementen.
 • Het opnemen van een begroting en overzicht van de kosten & baten van het plan is eveneens mogelijk. Ideaal in combinatie met inventarisatie (zie voorgaand punt).
 • Directievoering en begeleiding bij uitvoering van projecten voor inrichting, herstel en beheer. Een goede aansturing van de uitvoering is van groot belang want werk aan het landschap kent geen blauwdruk.
 • Het maken van inrichtings- en beplantingsplannen. Variërend van erf tot landgoed. Van ecologische verbindingszone tot groene verbindingen door kantoor- en industrieterreinen.
 • Herstel en onderhoud van cultuurhistorische, ecologische en landschappelijk parels zoals eeuwenoude heggen, houtwallen en bijzondere bomen.

Ontzorgen van landgoedeigenaren en terreinbeheerders

 • Voor inventarisatie en beheer van landschap is het digitale programma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) ontwikkeld. BOOM wordt als SAAS-oplossing aangeboden.
 • Met een abonnement op BOOM kunt u het onderhoudsprogramma zelf beheren of ons dit laten doen. U kunt in beide gevallen de meeste actuele gegevens altijd zelf raadplegen.

Training en begeleiding

 • Training van uw medewerkers op het terrein van aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. en groen erfgoed.
 • Cursussen heggenvlechten.
 • Begeleiding en scholing van vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties.
 • Het organiseren van groene teambuildingsdagen.

Het verkrijgen van het beste plantgoed

Verkoop en advies in de keuze van gecertificeerd, oorspronkelijk inheems (autochtoon) plantgoed voor bomen en struiken.
De stichting geeft ter promotie hiervan het boek Bomen en struiken van hier uit.