X

Hieronder vind je enkele van de door Heg&Landschap recent uitgevoerde, of nog in uitvoering zijnde projecten. De lijst zal de komende tijd aangevuld worden.

Boomplantprogramma - Plant for the planet

In de winter 2020-21 heeft onze stichting ruim 114.000 inheemse boompjes en struikjes beschikbaar gesteld. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in Nederland versterken. Voor het 9e jaar maakte de Franse Fondation Yves Rocher het mogelijk dat we zo een groot aantal projecten voor voedselbossen, ecologische tuinen, boomplantdagen en landschapsherstel konden ondersteunen. In totaal zijn er de afgelopen 9 jaar ruim een half miljoen inheemse bomen en struiken via ons boomplantprogramma geplant.

Lees verder

Visieplan Maasheggen Mook en Middelaar

Voor de gemeente Mook-Middelaar stellen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Heg&Landschap een visie op voor de ontwikkeling van het Maasheggengebied. In mei 2017 hebben we alle heggen en bomen in het veld digitaal in kaart gebracht. Niet enkel hun ligging maar ook hun kenmerken en de staat van onderhoud.

Lees verder

Symposium Groen erfgoed Leeft!

In maart 2017 organiseerde Heg&Landschap een symposium over groen erfgoed. Groen erfgoed zoals oude bomen, heggen, houtwallen, is schaars en goed beheer is voor hun behoud daarom zo belangrijk. In het door Heg&Landschap georganiseerde symposium Groen erfgoed Leeft! stond behoud van groen erfgoed centraal.

Lees verder

Heggenvlechten - handleiding, cursussen, kampioenschappen, ...

Heg&Landschap organiseert diverse activiteiten m.b.t. heggenvlechten. Daaronder lezingen en demonstraties, cursussen, bedrijfsuitjes, kampioenschappen, internationale uitwisselingen en uitvoering van het erfgoed zorgplan heggenvlechten. Met Vlaamse collega's schreven we de handleiding Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder

Inventarisatie heggen Gennep-Bergen

Voor de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn in het voorjaar van 2019 de Maasheggen en bijbehorende bomen in de gemeenten Gennep en Bergen geïnventariseerd. Voor alle heggen en bomen zijn tevens onderhoudsmaatregelen vastgesteld. In totaal zijn ruim 60 km aan heggen en bijna 800 bomen in kaart gebracht.

Lees verder

Symposium Rijke heggenlandschappen

In het klooster van Sint-Agatha, gelegen in het Maasheggengebied, organiseerde Heg&Landschap op 12 april 2019 met Staatsbosbeheer het symposium Rijke heggenlandschappen. Ruim 70 deelnemers uit allerlei sectoren en delen van het land hebben een dag lang over de noodzakelijke aanleg en goed onderhoud van heggen en bomen gesproken.

Lees verder

Boek: 'Bomen en struiken van hier'

In 2014 hebben we een boek uitgebracht over inheemse bomen en struiken: 'Bomen en struiken van hier'. Een pleidooi en heel veel informatie en prachtige foto’s over onze landschappen en de struiken en bomen daarin. In het boek ook achtergrondinformatie over het belang van autochtone (‘ van hier’)herkomst van het plantgoed, en over de aanleg en het onderhoud en beheer. Heb je behoefte aan voorbeelden. Ook daarin voorziet het boek. Een bezoek aan een tweetal landgoederen geeft grote en kleine voorbeelden om het landschap rijker te maken. Het boek is voor € 24,75 te verkrijgen bij de boekhandel. De uitgave ervan wordt verzorgd door Uitgeverij Jan van Arkel. Klik hier om een indruk te krijgen van het boek.