X

Heggenvlechten internationaal, 6-8 maart 2020, Boxmeer

Van 6-8 maart 2020 organiseert Heg&Landschap in samenwerking met onder andere de gemeente Boxmeer, een internationale bijeenkomst rond heggenvlechten. Getracht wordt om alle landen vertegenwoordigd te krijgen waar nog heggen gevlochten worden. Doel van de bijeenkomst is een netwerk van deelnemende organisaties te vormen om elkaar te ondersteunen in de promotie en het eigentijds houden van het ambacht. De laatste dag van de bijeenkomst, zondag 8 maart, valt samen met het NK Maasheggenvlechten. De deelnemende landen zullen zich dan aan het publiek presenteren.

Lees hier de Engelstalige uitnodiging met het programma . Het daarin vermelde inschrijfformulier is gericht op onze buitenlandse gasten. Het opgaveformulier voor Nederlandse deelnemers zal het voor de Kerstdagen gepubliceerd worden.

Foto: deelnemers internationale bijeenkomst heggenvlechters maart 2019, Bressuires, Frankrijk

/hegenlandschap/_sitefiles/file/international-hedgelaying-event-2020_form.pdf

Internationale bijeenkomst over heggenvlechten - International hedgelaying event - Rencontre internationale autour du plessage - 6-8 maart, March, mars 2020, Boxmeer

Van 6-8 maart komen in Boxmeer heggenvlechters uit alle delen van Europa samen om met elkaar kennis te maken, te horen van successen en knelpunten en te besprekenhoe we elkaar kunnen versterken. Praten, het veld in, en samen eten en drinken. Op zondag wordt er op het NK uiteraard gevlochten. Bekijk het programma en schrijf je hier je aan!

The Heg&Landschap Foundation invites hedgelayers from all over Europe to attend from March 6-8, 2020 the International Hedgelaying Event in the Netherlands. Hedgelaying is a centuries old, beautiful craft which was widely practiced in various European countries. Hedgelaying is, however, far more than an agricultural remnant of the past. The preservation and planting of shrubs and trees are increasingly recognized as absolutely essential in addressing the threats we are facing: strong decline biodiversity, environmental pollution, climate change. Hedgelaying can play a stimulating role. It is about shrubs and trees – planting and management – and making people enthusiastic and involving them in the care of their nature and landscape.

We therefore call upon hedgelayers from as many European countries as possible to get to know each other, discuss the role and future of our craft, decide on how to help each other in achieving our goals and of course, and to have fun and lay hedges together

The event will be organised from 6-8 March in Boxmeer, the Netherlands. On Sunday 8 March hedgelayers from all over Europe (you!) will demonstrate their skills at the 15th National championship hedgelaying (NK Maasheggenvlechten) organised in Boxmeer. This event will be attended by thousands of visitors.

Read the programme and register yourself fort his unique event.

Cliquez ici pour le programme de la rencontre et le lien pour l'enregistrement.

/hegenlandschap/_sitefiles/file/international-hedgelaying-event-2020_form.pdf

Symposia

Op deze pagina vermelden we diverse symposia en congressen waarbij Heg&Landschap betrokken is of die we niettemin graag bij jullie onder de aandacht willen brengen.

Landschap van betekenis - Noardlike Fryske Wâlden

Landschap staat onder druk, biodiversiteit neemt af. Het laatste nieuws hierover is dat de insectenpopulaties dramatisch afnemen. Het nut van agrarisch natuurbeheer wordt sterk betwijfeld. Tijd om te laten zien hoe het ook kan. Op 23 november organiseerde Heg&Landschap daarom i.s.m. de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een symposium over hoe een vitale landbouw in balans kan zijn met een prachtige, natuurrijke leefomgeving. Lees hier het verslag van Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap.

Vervolg internationaal symposium heggenvlechten maart 2020

Binnekort zullen we berichten over het vervolg van de conferentie. De deelnemende landen is gevraagd hun korte en lange termijn plannen uit te werken. Deze plannen vormen de bijlage bij de Declaratie van Boxmeer. Onze Engelse collega's werken inmiddels aan de voorbereidingen voor volgende bijeenkomst (voorjaar 2021). Binnekort hierover meer. Een uitgebreider verslag is te vinden in onze nieuwsbrief nr 19 (11 september). Nog niet ingeschreven? Meld je dan aan op de pagina Over ons - nieuwsbrieven.

Symposium Rijke heggenlandschappen, Sint Agatha 12 april 2019

In het klooster van Sint-Agatha, gelegen in het Maasheggengebied, organiseerde Heg&Landschap op 12 april 2019 met Staatsbosbeheer het symposium Rijke heggenlandschappen. Ruim 70 deelnemers uit allerlei sectoren en delen van het land hebben een dag lang over de noodzakelijke aanleg en goed onderhoud van heggen en bomen gesproken. Lees verder

Tijdens een lange wandeling door het Maasheggengebied was het genieten van het heggenlandschap en bekijken hoe het beheer er vorm krijgt. Tijdens de veldwandeling was goed te zien dit in het Maasheggengebied meer en meer wordt toegepast. Robuuste heggen, veel nieuwe aanplant, zorgvuldige omgang met bomen en een meerjarig heggenplan als basis voor het onderhoud. Klimaat en biodiversiteit maken planten van meer bomen en struiken een must. Heggen kunnen hierin belangrijke rol spelen, ook in de landbouw.

Naast onderhoud en aanleg is tijdens het symposium gesproken over de succesfactoren voor gebiedssamenwerking en de noodzaak om landschapsbeheer een plek in het onderwijs te geven. Lees hier het symposiumverslag. Aan het slot van het symposium werd een nieuw boek van onze stichting gepresenteerd: Rijke heggenlandschappen. Voorzitter Louis Dolmans overhandigde het eerste exemplaar aan de buregemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest.

/hegenlandschap/_sitefiles/file/nlversie-internationaal-heggenvlechten-2020_inschrijvingsformulier.pdf